• Directe toegankelijkheid Dietist (DTD)
    De diëtist is bevoegd om, middels de regeling Directe Toegang Diëtist (DTD), zonder verwijzing cliënten te begeleiden. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling als er geen verwijzing is. Raadpleeg hiervoor je polis.

    Privacy
    Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Meer informatie over hoe ik met je persoonlijke gegevens omga kan je hier vinden (klik op de hyperlink).

    Klachten
    Als je het niet eens bent met de manier waarop ik met je ben omgegaan, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met mij. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is het mogelijk om je te richten tot www.klachtenloketparamedici.nl