Stapsgewijs veranderen

In het eerste gesprek bespreken we samen uw vragen en/of klachten rondom de voeding. Is er een verband tussen klachten en voedingspatroon? Gewoontes veranderen is niet makkelijk. Stapsgewijs gaan we na hoe en welke gewoontes u wilt veranderen. Afhankelijk van uw vraag bestaat de begeleiding verder uit praktische (leefstijl)adviezen, (proef)opdrachten en oefeningen om tot een ander voedingsgedrag te komen. Altijd staat voorop dat het doel haalbaar is.

UW PRIVACY
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Meer informatie over hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga kunt u hier vinden.

KLACHTEN
Als u het niet eens bent met de manier waarop ik met u ben omgegaan, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met mij. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt U zich richten tot www.klachtenloketparamedici.nl