Vergoeding

De vergoeding in 2019 van begeleiding door een diëtist is op verschillende manieren geregeld:

  1. Via de basisverzekering wordt drie uur dieetbegeleiding vergoed. Voor dieetadvisering via de basisverzekering is het eigen risico van toepassing.
  2. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is mogelijk indien het maximum van drie uur is verbruikt van de basisverzekering. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering verschilt per polis. Raadpleeg hiervoor u polis.
  3. Vanuit de ketenzorg wordt dieetbegeleiding vergoedt. Hiervoor is het eigen risico niet van toepassing. Voor vragen hierover kunt u de diëtist raadplegen.
De vergoeding voor voedingsvoorlichting is geregeld:
  1. Via een preventiepakket als onderdeel van een aanvullende verzekering
  2. Via cursussen of voorlichtingsbijeenkomsten.
Directe toegang Dietist (DTD)
De diëtist is bevoegd om, middels de regeling Directe Toegang Diëtist (DTD), zonder verwijzing cliënten te begeleiden. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling als er geen verwijzing is. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Afspraak afzeggen
Een afspraak dient u ten minste 24 uur van te voren af te zeggen. Een afspraak die niet tijdig is afgezegd, wordt in rekening gebracht.